Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.

Po příjezdu je nutné uhradit rekreační poplatek obci dle platné vyhlášky tj. 15,-Kč/den. Od  tohoto poplatku jsou osvobozeni děti, studenti a důchodci.

Nástup pobytu je od 15:00 hodin.

V den ukončení pobytu je nutné uvolnit chatu do 09:30 hodin

Zvíře může být umístěno v prostorách chalupy pouze se souhlasem pronajímatele chalupy.

V pokoji, nebo společenských místnostech nesmí hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Kouření v celém objektu je zakázáno.

Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.

Za škody způsobené hostem na majetku chaty odpovídá host podle platných předpisů a je povinen případné škody ihned nahlásit provozovateli.

K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech.

Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na grilu, určeném ohništi a po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.

Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)

Wi-fi zařízení – heslo : radek2001

V odjezdový den tj. před předáním uvést chatu do původního stavu.

Odpad se třídí dle druhu tj. zvlášť plast, papír, sklo, železo. Jiný netříditelný odpad je likvidován pomocí odpadních pytlů (60,-Kč/ks). K likvidaci popela z krbových kamen slouží popelnice.

Host ubytovaný na této chalupě je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.